Linux lsof examples

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε δει πως μπορούμε να εντοπίζουμε αρχεία στο file system του συστήματος κάνοντας χρήση της εντολής find. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να εντοπίζουμε αρχεία τα οποία είναι «ανοιχτά» αυτήν την στιγμή από κάποιο process του λειτουργικού μας συστήματος. Ή εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι  lsof της οποίας το όνομα προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων list open files. Όπως και με την find η lsof μπορεί να εντοπίσει regular files, directories, block special files, character special files, executing text references, libraries, streams ή network files.

Continue reading «Linux lsof examples»

Linux lsof examples

ext3 ext4 reserved blocks

Στα filesystems ext3 και ext4 ένα μέρος της χωρητικότητας του δίσκου δεσμεύεται από το ίδιο το filesystem σαν ένα μέτρο ασφαλείας. Στην επίσημη τεκμηρίωση οι λόγοι που αναφέρονται είναι η αποφυγή του κατακερματισμού (fragmentation) του fileystem καθώς και να μπορούν κάποιες διεργασίες να συνεχίσουν την εκτέλεση τους ακόμα και όταν έχει εξαντληθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου. H default ρύθμιση είναι να δεσμεύεται το 5% του χώρου. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ όταν το partition είναι αρκετά ΤΒ, πράγμα διόλου απίθανο για τα σημερινά δεδομένα) μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των blocks που έχουν γίνει reserved από το filesystem ώστε να ανακτήσουμε μέρος από τον «χαμένο» χώρο. Να σημειώσουμε ότι η μείωση των reserved blocks σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείτε ως λύση σε περιπτώσεις που απλά ξεμένουμε από χώρο 😉

Continue reading «ext3 ext4 reserved blocks»

ext3 ext4 reserved blocks

Linux find examples

Σίγουρα θα έχετε ακούσει την έκφραση «Τα πάντα στο Unix είναι αρχεία». Το ίδιο ισχύει και στο Linux σαν γνήσιος απόγονος του Unix. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπει από το λειτουργικό σύστημα μια εντολή που θα μας βοηθά να εντοπίζουμε αρχεία. Η εντολή αυτή είναι η πανίσχυρη find η οποία μας επιτρέπει να εντοπίζουμε αρχεία και καταλόγους με διάφορα κριτήρια καθώς επίσης και να εκτελούμε διάφορες ενέργειες στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Continue reading «Linux find examples»

Linux find examples

Save iptables rules

Το firewall σε ένα υπολογιστή (είτε server είτε desktop) διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην γενικότερη ασφάλεια του συστήματος. Στο linux η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχετε από τον ίδιο τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και συγκεκριμένα από το υποσύστημα του netfilter. Το userspace πρόγραμμα  για την διαχείριση του firewall είναι η εντολή iptables η οποία μας επιτρέπει την δημιουργία κανόνων (rules) στο firewall. Μια από τις συνηθισμένες ερωτήσεις των νεοεισερχομένων στο κόσμο του Linux είναι το πώς θα διατηρήσουν τους κανόνες που έχουν δημιουργήσει ακόμα και μετά από ένα reboot. Σκοπός του σημερινού άρθρου είναι να δούμε πως μπορούμε να το επιτύχουμε στις διανομές CentOS 6 & CentOS 7 καθώς και στο Ubuntu 16.04

Continue reading «Save iptables rules»

Save iptables rules

Βρείτε σε ποιο πακέτο ανοίκει ένα εκτελέσιμο στο Linux

Στο Linux η ποιο προσφιλή μέθοδος εγκατάστασης λογισμικού είναι μέσο του package manager της εκάστοτε διανομής. Ένα πακέτο περιέχει τα εκτελέσιμα αρχεία του προγράμματος, τα αρχεία ρυθμίσεων και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση του. Δύο από τους δημοφιλέστερους package Managers στο Linux είναι αυτοί της διανομής Debian (dpkg) και της διανομής Redhat (rpm). Με μεγάλη πιθανότητα οι εντολές που χρησιμοποιούμε καθημερινά ανήκουν σε ένα πακέτο λογισμικού του οποίου η εγκατάσταση έχει γίνει μέσο αυτών των package managers. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να εντοπίσουμε το πακέτο στο οποίο ανήκει ένα εκτελέσιμο και γενικότερα ένα αρχείο εάν η εγκατάσταση αυτού του εκτελέσιμου / αρχείου έχει γίνει μέσο κάποιου package manager. Στα παραδείγματα μας θα αναζητήσουμε το πακέτο για την προσφιλή σε όλους μας εντολή ls. Η διαδικασία είναι ίδια για οποιαδήποτε εντολή έχει εγκατασταθεί μέσο των package managers.

Continue reading «Βρείτε σε ποιο πακέτο ανοίκει ένα εκτελέσιμο στο Linux»

Βρείτε σε ποιο πακέτο ανοίκει ένα εκτελέσιμο στο Linux

Ubuntu 16.04 Εκκίνηση σε command line

Στον κόσμο του Linux όσο περισσότερο εξοικειώνετε κάποιος με τη γραμμή εντολών τόσο μεγαλύτερη είναι και η έλξη που νοιώθει για αυτού του είδους την διεπαφή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όλες οι εργασίες που θέλει να εκτελέσει κάποιος πραγματοποιούνται από αντίστοιχα εργαλεία στην γραμμή εντολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεκινήσει το γραφικό περιβάλλον.  Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε το Ubuntu 16.04 να ξεκινάει σε γραμμή εντολών χωρίς να φορτώνει το γραφικό περιβάλλον.

Continue reading «Ubuntu 16.04 Εκκίνηση σε command line»

Ubuntu 16.04 Εκκίνηση σε command line

Aύξηση μεγέθους partition στο Linux

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε δει πως μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος ενός partition στο linux. Στο σημερινό άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να  αυξήσουμε το μέγεθος ενός partition καθώς και του filesystem που βρίσκετε σε αυτό.

Continue reading «Aύξηση μεγέθους partition στο Linux»

Aύξηση μεγέθους partition στο Linux